Je eerste thuis.
Van twee naar samen.
Het huis waarvan je droomt…

vandeVijver makelaardij kan je helpen!

Wat de toekomst ook brengt,
wij staan klaar voor jouw volgende stap.

Begin 2016 zijn wij van­de­Vi­jver make­laardij ges­tart vanu­it de over­tuig­ing dat mensen die een vol­gende stap willen mak­en, graag eerlijk, posi­tief en per­soon­lijk geholpen willen wor­den. Met meer dan 13 jaar ervar­ing in de make­laardij, maar ons vizier gericht op de toekomst, is een langgekoes­ter­de ambitie werke­lijkheid gewor­den.

Verkoop

 

Je huis verkopen om de volgende stap te realiseren?

We staan voor een aan­pak waar­bij jouw won­ing geen dossier in de kast is. Van de eerste ken­nis­mak­ing, het bepalen van de verkoop­strate­gie tot het teke­nen van het verkoop­con­tract: je hebt slechts con­tact met één per­soon, een beëdigd makelaar/taxateur.

Aankoop

 

Op zoek naar kundig advies bij de aankoop van jouw nieuwe huis?

Rot­ter­dam wordt steeds pop­u­laird­er om te wonen. Gede­gen onder­zoek en tegelijk­er­ti­jd snel kun­nen han­de­len zijn daarom erg belan­grijk, en dat is pre­cies waar onze kracht ligt.

We kun­nen terug­vallen op een sterk netwerk, voor ons zijn er geen geheimen in deze prachtige stad.

Taxaties

 

Je huis taxeren voor aankoop, verbouwing of oversluiting van de hypotheek?

Als beëdigd make­laars & tax­a­teurs zijn wij aanges­loten bij het Vast­goed­cert en ver­richt­en we tax­aties voor zow­el par­ti­c­uliere als zake­lijke opdracht­gev­ers. Accu­ratesse en snel­heid zijn pun­ten waarop onze uit­stek­ende rep­u­tatie gebaseerd is.

Verhuur

 

Snel op zoek naar een prettige huurwoning?

We hebben veel ervar­ing in het ver­huren van gestof­feerde en gemeu­bileerde wonin­gen in Rot­ter­dam.

Of je nu als expat tijdelijk in Rot­ter­dam resideert of nog niet toe bent aan een koop­won­ing, onze huur­con­tracten zijn duidelijk en zon­der kleine let­tert­jes.

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Kies je bewust voor een klein en compact kantoor dat jou met veel energie en positiviteit bijstaat in je volgende stap?

Neem dan contact met ons op.